Nyt fra formanden Jul 2016

Formandsbrev - 2. halvår 2019


To vigtige konferencer, hvor Nordisk Administrativt Forbund spiller en hovedrolle


Vi arbejder i Nordisk Administrativt Forbund pt stenhårdt på, at to kommende konferencer får mange deltagere og bliver gennemført på et højt kvalitetsniveau. Det sker i samarbejde med to af vores hovedsponsorer, Deloitte og Djøf.
Først i rækken er Styringsagendaen, som vi nu gennem flere år har afholdt i efterårssæsonen i et nært samarbejde med især Deloitte. Konferencen finder i år sted Tirsdag den 10. september i Lokomotivværkstedet i København. Konferencen har på mange måder udviklet sig til det årlige vigtige træf, hvis man vil kende de nyeste tendenser i økonomistyring og i det hele taget have debat om varetagelsen af økonomifunktionen i de offentlige organisationer. Og jeg glæder mig meget til at høre oplæg på konferencen fra Martin Præstegaard, der jo er i en mellemfase mellem finansministeriet og ATP, Thomas Østrup Møller, økonomidirektør hos Rigspolitiet og Agnete Gersing, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Og vi er også langt i planlægningen af den årlige Forvaltningskonference – en konference, som vi i et tæt samarbejde med Djøf har afholdt i mere end 25 år, i langt de fleste af årene på Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager Boulevard i København. I år vil vi selvfølgelig debattere nogle af de udmeldinger, der findes om den offentlige sektor i det nye Forståelsespapir mellem partierne Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, og som lå til grund for dannelsen af den nye Socialdemokratiske mindretalsregering under ledelse af Mette Frederiksen. Bl.a. om at for mange dokumentationskrav fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde inden for den offentlige sektor.

Den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund er én af fem nationale afdelinger. Men Danmark har det overordnede formandskab for hele forbundet frem til og med den store nordiske konference i 2021, kaldet det ”Almene møde”, hvor vi på nordisk plan drøfter tendenser og udviklinger omkring styring, jura og personaleledelse i hele den offentlige sektor. Konferencen vil blive afholdt i sensommeren 2021 i Danmark. Det glæder vi os meget til. Når vi er tættere på konkrete datoer og et program, vender jeg selvfølgelig tilbage herom.

Mange hilsener
Claes Nilas
Formand